ŻŁOBEK

ŻŁOBEK MAŁE STÓPKI

img

Małe Stópki to bajkowa, bezpieczna kraina, w której maluchy poszerzają swoje horyzonty. Uczą się funkcjonować wśród równolatków, otrzymują znakomitą opiekę wychowawczą, a ich rozwój jest mądrze stymulowany. Przyjmujemy dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 2,5 lat.

Kolorowe, przystosowane do wieku dzieci sale wyposażone w bezpieczne zabawki, starannie opracowane zajęcia edukacyjne urozmaicające dzień w żłobku i wyspecjalizowana opieka doskonale wyszkolonych opiekunek – to zapewniają dzieciom Małe Stópki. Ponadto szkraby uczą się tu korzystania z nocniczka i wykonywania wielu codziennych czynności, tj. mycie rączek przed jedzeniem czy mycie ząbków.

Wśród zajęć dydaktycznych, które wspomagają rozwój wyobraźni, poszerzają wiedzę i aktywują rozwój motoryczny dziecka, są m.in. zajęcia rytmiczne, bajkoterapia czy nauka języka angielskiego i hiszpańskiego.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia, w różnych formach. Obejmują one zajęcia zorganizowane z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie, a także zabawy dydaktyczne, badawcze i wiele innych. Dopasowujemy je do potrzeb oraz możliwości rozwojowych każdego dziecka. Urozmaicone metody pracy aktywizują maluchy, pobudzają ich zmysły i zaspokajają naturalną ciekawość świata. Dzieci poznają nowe słowa, kształty, kolory, wielkości, rozwijają koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Dowiadują się o tym, jakie zjawiska zachodzą w przyrodzie i poszerzają swoją wiedzę o otaczającym je świecie. Uczą się sprawnego komunikowania, porozumiewania z rówieśnikami, budowania relacji i funkcjonowania w grupie. Odpowiednio stymulowane – rozwijają swoje talenty, odkrywają świat wartości i kształtują zachowania społeczno-moralne.

Nauczanie języków obcych to jeden z naszych priorytetów. Dzieci wykazują naturalną łatwość przyswajania języków. Są ciekawe świata i otwarte na nowe słowa i konstrukcje językowe. Dlatego w Małych Stópkach naukę języka angielskiego i hiszpańskiego wprowadzamy już w grupach dzieci żłobkowych. Zajęcia z angielskiego odbywają się codziennie.

Języki obce: angielski i hiszpański

Logopedia

O rozwój prawidłowej wymowy u dziecka należy zacząć dbać jak najwcześniej – im szybciej, tym lepiej. Dlatego profilaktyczną opieką logopedyczną obejmujemy już maluchy w wieku żłobkowym. To w tym czasie dzieci dokonują pierwszych prób porozumiewania się z otoczeniem przy pomocy dźwięków i słów. Pomagamy im w tym. Starannie opracowane zajęcia z logopedii mają na celu usprawnianie i stymulowanie rozwoju mowy dziecka. Zapobiegają też powstawaniu wad wymowy. Maluchy nabywają kompetencje i sprawności językowe, rozwijają motorykę małą i dużą, percepcję słuchową i wzrokową, ćwiczą lateralizację i artykulację. Zajęcia wspierają rozwój wymowy dziecka przez wesołą zabawę.

Muzyka świetnie wpływa na rozwój dziecka. Stymuluje jego właściwy rozwój emocjonalny, pobudza twórczą wyobraźnię, kształtuje wrażliwość. Umiejętność dostrzegania i przeżywania muzyki należy zaszczepiać w dzieciach jak najwcześniej. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim rozwój muzykalności i wrażliwości muzycznej u dzieci. Prowadzone są tak, aby nabywanie nowych umiejętności kojarzyło się im z przyjemnością. Maluchy mają okazję w ich trakcie zetknąć się z różnymi gatunkami muzyki, a także poznać dźwięki wydawane przez przedmioty codziennego użytku (tj. klocki, sztućce, naczynia). Dzieci rozwijają też słownictwo – poznają nowe piosenki, uczą się wierszyków muzycznych. Bawią się tańcem i kształcą koordynację ruchową.

Rytmika

Bajkoterapia

Bajkoterapia to, mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Każdy, kto pragnie znaleźć drogę do serca dziecka, powinien wprowadzić je do bajkowego świata. Pełnego magii, kolorów, wspaniałych bohaterów, księżniczek, wróżek i chatek z piernika. Bajkoterapia wykazuje działanie edukacyjne, terapeutyczne i relaksacyjne. Rozwija inteligencję maluchów, uczy je rozpoznawać emocje, pomaga w porządkowaniu uczuć, uczy radzić sobie z dziecięcymi problemami. To wspaniała metoda relaksacyjna i wyciszająca po pełnym wrażeń i aktywności dniu.

Nauka nie musi być nudna! I dowiedzą się o tym maluchy w trakcie zajęć Mały Odkrywca. Rozbudzą one w nich ciekawość i chęć poznawania świata. Dzięki eksperymentowaniu (także samodzielnemu) dzieci kształtują umiejętności społeczne i osobiste. Wzmacniają pewność siebie, poznają zasady współpracy i komunikacji, uczą się obserwacji i podejmowania inicjatywy. Samodzielność uwalnia także pozytywne emocje w procesie nauki – maluchy nie tylko zyskują cenne, ciekawe doświadczenia, ale lepiej rozumieją nowe zagadnienia.

Mały Odkrywca

Master Chef Junior

W trakcie zajęć dzieci stają się małymi kucharzami. Kulinarne zabawy pozwalają maluchom kształcić praktyczne umiejętności kulinarne i poznawać zasady zdrowego odżywiania się.

Edukacja Zdrowotna

Zajęcia mają na celu kształtowanie u maluchów dobrych nawyków higieniczno-zdrowotnych i odpowiedniej postawy wobec zdrowia. Dzieci poznają zasady zdrowego stylu życia, uczą się radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia, a także dbać o zdrowie swoje i innych.

Zajęcia z psychologiem

Wspierają one rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. W czasie zajęć maluchy poprzez zabawę poznają zasady życia społecznego. Uczą się rozpoznawać i akceptować emocje (własne i innych), a także wyrażać je i radzić sobie z nimi w odpowiedni, bezpieczny sposób.