PRZEDSZKOLE

  PRZEDSZKOLE MAŁE STÓPKI

  img

  Wychodzimy na przeciw rodzicom, którzy chcą świadomie pokierować rozwojem swoich pociech. W Małych Stópkach dzieci – poprzez zabawę i integrację z rówieśnikami – rozpoczynają swoją wielką przygodę z edukacją, rozwijają potencjał i zdolności manualne, uczą się skutecznie i kreatywnie radzić sobie z trudnościami, rozwijają sprawność fizyczną oraz koordynację wzrokową-ruchową.

  Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W atmosferze opartej na wsparciu, bezpieczeństwie i wzajemnym szacunku tworzymy przedszkolakom znakomite pole do kształtowania samodzielności, kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Wszystko po to, by zapewnić im harmonijny rozwój emocjonalny, intelektualny, poznawczy oraz ruchowy – na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka. W naszym przedszkolu realizujemy program w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Poza codziennymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy maluchom zajęciach umuzykalniające i kulinarne, edukację zdrowotną czy spotkania z logopedą i psychologiem.

  Zajęcia dydaktyczne

  W Małych Stópkach realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program opiera się na edukacji wspomagającej wielopłaszczyznowy rozwój każdego przedszkolaka. Podkreśla i jednocześnie uwzględnia różnorodne właściwości rozwojowe dziecka. Ponadto propaguje jego rozwój przez kształtowanie poczucia własnej wartości i niezależności emocjonalnej oraz rozbudzanie ciekawości. Kładzie nacisk na indywidualność każdego dziecka. Nauczyciel w trakcie zajęć planuje działania edukacyjne wspierające dziecko w poznawaniu świata i odkrywania własnych wartości.

  Nauczanie języków obcych to dla nas bardzo ważna sprawa. Dzieci wykazują naturalną łatwość przyswajania języków. Są ciekawe świata i otwarte na nowe słowa oraz konstrukcje językowe. Trzeba to wykorzystać! Dlatego w naszym przedszkolu zajęcia z angielskiego odbywają się codziennie. Dodatkowo prowadzimy także zajęcia z języka hiszpańskiego.

  Języki obce: angielski i hiszpański

  Logopedia

  Lepiej nie odkładać zajęć z logopedą do momentu, aż rozwój mowy zakończy się, a dziecko zacznie chodzić do szkoły. Wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy (brak poszczególnych głosek bądź ich zniekształcanie) mogą wpływać negatywnie nie tylko na samopoczucie dziecka i jego funkcjonowanie w grupie, lecz także na jego postępy w nauce. Nad zaburzeniami najlepiej pracować już od czasu ich wystąpienia – przeciwdziała to ich pogłębianiu się. Spotkania z logopedą w naszym przedszkolu przybierają także formę zajęć profilaktycznych – działamy zgodnie z zasadą: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Logopeda czuwa nie tylko nad odpowiednią artykulacją dzieci. Zwraca uwagę na wszystkie czynniki, które mogą zakłócać rozwój komunikowania się (tj. rozumienie, słuch, pamięć, sposób oddychania, stan uzębienia, rozwój motoryczny). Bierze pod uwagę całościowy rozwój dziecka i w razie potrzeby doradza rodzicom konsultacje z innym specjalistą (np. ortodontą czy laryngologiem). Co ważne, zajęcia logopedyczne przybierają formę zabawy – dziecko dzięki temu chętniej współpracuje, a terapia przynosi owocne efekty.

  Zajęcia wprowadzają dzieci w świat muzyki, która bawi, uczy i rozwija. Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Stymuluje ona odpowiedni rozwój emocjonalny dzieci, kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, a także ogólną koordynację ruchową dziecka. Dzięki zajęciom rytmicznym przedszkolaki odpowiadają ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, powtarzają rytm głosem i ruchem oraz wygrywają go na instrumentach, wyrażają ruchem treść muzyki, improwizują słownie i instrumentalnie. Ponadto rozróżniają barwę dźwięków, umacniają poczucie rytmu, kształtują wyobraźnię muzyczną. Zajęcia rytmiczne sprawiają dzieciom w wieku przedszkolnym wielką przyjemność.

  Rytmika

  Bajkoterapia

  Bajkoterapia, czyli terapia poprzez bajki. Wprowadzanie dziecka do bajkowego świata pełnego magii, kolorów, wyjątkowych bohaterów, księżniczek, książąt, wróżek i chatek z piernika. Bajkoterapia działa edukacyjnie, terapeutycznie i relaksacyjnie. Rozwija inteligencję maluchów, uczy je rozpoznawać emocje, pomaga w porządkowaniu uczuć, uczy radzić sobie z dziecięcymi problemami. To wspaniała metoda relaksacyjna i wyciszająca po pełnym wrażeń i aktywności dniu.

  Nauka fascynuje i wciąga! I dowiedzą się o tym przedszkolaki podczas zajęć Mały Odkrywca. Rozbudzą one w nich ciekawość i chęć odkrywania świata. Dzięki eksperymentowaniu (również samodzielnemu) dzieci kształtują umiejętności społeczne i osobiste. Wzmacniają pewność siebie, poznają zasady współpracy i komunikacji, uczą się obserwacji i podejmowania inicjatywy. Samodzielność uwalnia także pozytywne emocje w procesie nauki – maluchy nie tylko zyskują cenne, ciekawe doświadczenia, ale lepiej przyswajają nowe zagadnienia.

  Mały Odkrywca

  Master Chef Junior

  Przedszkolaki eksperymentują w kuchni, poznają nowe smaki, a także przyrządzają proste potrawy i smakołyki. Poznają też zasady zdrowego żywienia i dowiadują się, jak ważne w życiu codziennym jest ich przestrzeganie.

  Edukacja Zdrowotna

  O edukacji zdrowotnej dziecka należy pomyśleć jak najwcześniej. Przedszkole może odgrywać istotną rolę w budowaniu świadomości prozdrowotnej. Dlatego nasze zajęcia przygotowujemy bardzo starannie. Dbamy o to, żeby wzbogacały one wiedzę dzieci z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, wykształcały w nich postawę prozdrowotną, a także umożliwiały nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie właściwych nawyków higieniczno-zdrowotnych.

  Zajęcia z psychologiem

  Wspierają one rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Podczas zajęć przedszkolaki poprzez zabawę poznają zasady życia społecznego. Uczą się rozpoznawać i akceptować emocje (własne i innych), a także wyrażać je i radzić sobie z nimi w odpowiedni, bezpieczny sposób.