OGŁOSZENIA

W dniu 28.11.2017 roku opublikowane zostało ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności dotyczące Zakup, dostawa i montaż mebli oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Mamo, tato czas do pracy!” realizowanego w ramach Działanie 8.3
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020

 

UWAGA!!! UWAGA!!
Od 1.10.2018 rusza kolejny nabór do projektu „Mamo, tato czas do pracy!!” realizowanego w ramach Działanie 8.3
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które chcą wrócić na ścieżkę kariery zawodowej i oddać swojego maluszka do żłobka. Czesne wynosi 0zł .Więcej informacji pod numerem tel 500-400-242.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Składanie dokumentów w placówce od poniedziałku do piątku w godz. 10:30-14:00