Realizujemy projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich

Z dumą informujemy, że Niepubliczny żłobek „Małe Stópki Magdalena Gołąb” realizuje projekt pt.: „Mamo, tato czas do pracy!”.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu 7 gmin obszaru ZIT WOF tj. Wiązowna, Józefów, Karczew, Halinów, Sulejówek, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria.
Nasze główne założenia projektowe to ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Projekt będzie realizowany od lipca 2017r. do grudnia 2019r.
Całkowita wartość projektu: 1 238 732,40
Wysokość dofinansowania: 987 212,40

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu Małe Stópki
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka Małe Stópki
Deklaracja uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu Małe Stópki
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie